oficiální web obce

SDH v Kobylech byl založen v roce 1887. Byl to první spolek v obci, který měl vést občany k pokroku, organizovat jej k ochraně majetku a být mu oporou ve snahách k osvětovému a národnímu povznesení. Tehdejší hasičský sbor byl skromně vybaven. Byla to stříkačka s obsluhou 4 mužů, 120 m hadic, 6 m savic,  2 berlovky, 10 plácaček a žebříky. Od svého založení byl sbor organizován v hasičské župě pojizerské v Turnově. V roce 1892 byla založena pro soudní okres českodubský hasičská župa podještědská  a sbor se stal jejím členem. Po roce 1945 nastal rozmach i v hasičské činnosti. V roce 1948 byla zakoupena nová stříkačka ze sbírky mezi občany.