oficiální web obce

Leží v nadmořské výšce 355 – 365 m n.m. v mírně členitém terénu. Původní zástavba zemědělských usedlostí je rozptýlená. Významnou dominantou je nově zrekonstruovaný kruhový vodojem. Velké statky byly realizovány s objekty samostatných stodol. Na návsi se nachází rybník a lípa.