oficiální web obce

Osada Havlovice až do roku 1901 náležela do obvodu sboru v Kobylech. V tomto roce místní zastupitelstvo uznalo prospěšnost zřízení sboru v Havlovicích. Bylo postavena nová zbrojnice a zakoupena stříkačka a 100 m hadic. 12. ledna 1902 byla svolána první valná hromada a zvoleni činovníci. Sbor měl 28 členů.

Činnost sboru byla vždy na vysoké úrovni a vycházela z nadšení k hasičské myšlence pomoci chránit majetek a životy občanů před následky zhoubných požárů. K ochromení činnosti sboru došlo v roce 1942, protože němečtí okupanti násilně omezili činnost. V osvobozovacích bojích padl člen havlovického hasičského sboru bratr Václav Jiránek. Po osvobození v roce 1945 došlo opět k obnově činnosti a  prvořadým úkolem bylo odstranění nedostatečného technického vybavení sboru, které se nejvíce projevilo při požáru dvou usedlostí. V roce 1949 byl zakoupen vrak auta, obětavými členy opraven a o rok později čerpadlo poháněné motorem auta.