oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Pozvánka – zasedání Mikroregionu Jizera

06.06.2024

19.06.2024

VV – OZNÁMENÍ o zveřejnění Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto Návrhu

05.06.2024

17.06.2024

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

31.05.2024

15.06.2024

Oznámení o době a konání voleb do Evropského parlamentu

20.05.2024

10.06.2024

Volby do Evropského parlamentu – Vyrozumění o místě a termínu konání školení volební komise

14.05.2024

05.06.2024

Volby do Evropského parlamentu – 1. zasedání okrskové volební komise

14.05.2024

22.05.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 20.5.2024

10.05.2024

20.05.2024

Dražební vyhláška

03.05.2024

31.05.2024

Požární řád

30.04.2024

15.05.2024

Volný pohyb psů

30.04.2024

15.05.2024

Společný školský obvod MŠ

30.04.2024

15.05.2024

Poplatek ze psů

30.04.2024

15.05.2024

Společný školský obvod ZŠ

30.04.2024

15.05.2024

Finanční úřad pro Liberecký kraj

29.04.2024

31.05.2024

VaK Mladá Boleslav, a.s. – Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

29.04.2024

31.05.2024

SVS – předání údajů dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

29.04.2024

31.05.2024

Návrh závěrečného účtu obce Kobyly za rok 2023

24.04.2024

30.06.2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby do Evropského parlamentu

18.04.2024

10.05.2024

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2024

15.04.2024

16.05.2024

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Jizera

01.04.2024

10.04.2024

MR Jizera – Návrh závěrečného účtu a zpráva z přezkoumání

22.03.2024

23.04.2024

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí

04.03.2024

18.03.2024

VV OOP – Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Libereckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje.

01.03.2024

18.03.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 4.3.2024

23.02.2024

04.03.2024

Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ Radostín

20.02.2024

31.03.2024

ZPRÁVA – roční hlášení o nakládání s odpady obce KOBYLY za rok 2023

19.02.2024

06.03.2024

Rozpočet roku 2023

17.02.2024

31.12.2024

Návrh rozpočtu obce Kobyly na rok 2024

17.02.2024

30.04.2024

VV – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 279 v obci Kobyly

23.01.2024

30.01.2024

Pozvánka na zasedání Mikroregionu Jizera, 23.1.2024 od 17:00 hod. ve Svijanech

15.01.2024

24.01.2024

Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2023

20.12.2023

30.04.2024

VV – Oznámení o vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

20.12.2023

05.01.2024

Rozpočtové provizorium r. 2024

13.12.2023

30.04.2024

Pozvánka – Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 11.12.2023

01.12.2023

12.12.2023

ZŠ – Střednědobý výhled rozpočtu 2025-26 NÁVRH

30.11.2023

18.12.2023

ZŠ – Rozpočet na r. 2024 NÁVRH

30.11.2023

18.12.2023

MR Jilzera – oznámení o zveřejnění rozpočet 2024 a rozp. výhled

30.11.2023

01.01.2024

Revize katastru nemovitostí

16.11.2023

31.01.2024

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MR Jizera 23.11.2023

14.11.2023

24.11.2023

Oznámení o zamýšlené směně pozemků – Kojecko

08.11.2023

01.12.2023

Oznámení o zamýšleném prodeji pozemku

08.11.2023

01.12.2023

Exekuční příkaz

07.11.2023

22.11.2023

Rozpočtového opatření č. 3

07.11.2023

30.04.2024

Návrh rozpočtu svazku obcí MR Jizera

06.11.2023

15.12.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MR Jizera

06.11.2023

15.12.2023

KULK – návrh opatření obecné povahy – vlk

03.11.2023

30.11.2023

MR Jizera – Oznámení o zveřejněni rozpočtového opatření 3 2023

03.11.2023

03.01.2024

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

22.10.2023

30.11.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 16. října 2023

06.10.2023

16.10.2023

Oznámení o zveřejnění – Mikroregion Jizera, Rozpočtové opatření 2/2023

04.10.2023

31.12.2023

Rozpočtovéhý výhled na roky 2024-2028 – návrh

02.10.2023

01.11.2023

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MR Jizera 12.9.2023

30.08.2023

12.09.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník k 1.8.2023 – Kobyly

28.08.2023

01.01.2024

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

21.08.2023

01.09.2023

Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2023

16.08.2023

30.04.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 7. srpna 2023

26.07.2023

07.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023

20.06.2023

05.07.2023

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022

20.06.2023

05.07.2023

Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2023

07.06.2023

30.04.2024

Závěrečný účet obce Kobyly za rok 2022

30.05.2023

30.06.2024

Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet Mikroregion Jizera, Rozpočtové opatření 1/2023

09.05.2023

31.12.2023

Pozvánka-Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 15.5.2023

03.05.2023

15.05.2023

Vak Mladá Boleslav-kalkulace cen za kalendářní rok 2022

27.04.2023

01.06.2023

SVS-Položky kalkulace cen za rok 2022

27.04.2023

01.06.2023

FÚ pro Liberecký kraj-daň z nemovitostí

26.04.2023

26.05.2023

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera

24.04.2023

04.05.2023

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Lib. kraje

24.04.2023

01.06.2023

Závěrečný účet obce Kobyly za rok 2022 – návrh

24.04.2023

30.05.2023

Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj

13.04.2023

15.05.2023

Mikroregion Jizera-Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022

30.03.2023

02.06.2023

Schválený rozpočet obce Kobyly na rok 2023

28.03.2023

30.04.2024

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

20.03.2023

06.04.2023

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství

20.03.2023

01.05.2023

Stanovisko KÚ LK – Celková aktualizace PRVK LK

16.03.2023

01.06.2023

KÚ Libereckého kraje-veřejná vyhláška

10.03.2023

01.05.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

27.02.2023

01.01.2024

Pozvánka-veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly 6.3.2023

23.02.2023

06.03.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

17.02.2023

28.03.2023

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Mikroregionu Jizera

25.01.2023

07.02.2023

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

18.01.2023

28.01.2023

Oznámení o zamýšleném pronájmu pozemku

17.01.2023

06.02.2023

Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2022

09.01.2023

28.03.2023

„Covid-volba“ PREZ 2023 – informace o zřízení 4 volebních stanovišť na území Libereckého kraje

03.01.2023

28.01.2023

„Covid volba“ Určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče

03.01.2023

28.01.2023

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

03.01.2023

01.02.2023

Rozpočtové provizorium Obce Kobyly na r. 2023

16.12.2022

30.04.2023

Územní plán obce Kobyly

03.05.2019

Archiv dokumentů vyvěšených do 30.6.2023 elektronické Úřední desky obce naleznete zde.