oficiální web obce

V jižní části libereckého okresu mezi Podještědím a Českým rájem leží obec Kobyly.

První zmínky o jejím vzniku sahají do 13. Století, kdy byly osady Kobyly, Sedlisko a Radvánice v držení Berky z Dubé. Později patřily k panství Rohanů.

Dnes tvoří obec samostatný územní celek, který se skládá ze sedmi menších osad (Kobyly, Havlovice, Sedlisko, Radvánice, Vorklebice, Podhora a Janovice). Jednotlivé osady jsou propojeny cyklostezkami, které byly vybudovány v rámci Mikroregionu Jizera a které spojují malebné údolí Mohelky s okolím Turnova.

V obci je dominantní kaple sv. Havla z roku 1888 v Havlovicích, kaple sv. Václava z roku 1900 v Kobylech a několik původních roubených chalup. Významným prvkem jsou také chráněné lípy a lipové aleje. Nachází se tu také několik bývalých zemědělských usedlostí, ve střediskových částech osad vyrůstá nová občanská výstavba.

Místní základní škola je spádovou školou pro žáky devíti ročníků ze širokého okolí. Žáci i zaměstnanci školy pečují o zahradu a park, využít zde lze také sportovní areál s tenisovým kurtem.

Obec žije kulturním, společenským a sportovním životem, který zajišťují místní spolky TJ Sokol Kobyly, Sbory dobrovolných hasičů Havlovice a Kobyly a místní občané. Ve spolupráci s obcí se podílejí na organizování všech kulturních a sportovních akcí (sportovní turnaje, turistické výlety, sokolské srazy, letní posezení s dechovkou, návštěvy divadel, taneční zábavy, plesy, hasičské soutěže, akce pro děti apod.). V roce 2006 se ženy a dorostenky zúčastnily XIV. Všesokolského sletu v Praze se skladbou aerobiku. Za bohatý společenský život byla obec Kobyly v r. 2000 oceněna Modrou stuhou.

Obecní úřad vydává měsíčník Kobyláček, který pravidelně informuje občany o dění v obci.

V roce 2005 byla místní knihovna vybavena internetovou stanicí v rámci projektu Internetizace knihoven v Libereckém kraji. Veškeré události v obci jsou zaznamenávány do obecní kroniky, která je vedena již od roku 1924.

Partnerská spolupráce s obcí Kobyly na Slovensku byla rozšířena a proběhlo již první setkání se zástupci obce Kobyly z Polska. Další společné akce s partnerskými obcemi se připravují.

Obec Kobyly je členskou obcí Mikroregionu Jizera, který společně s Mikroregionem Podkozákovsko vytvořil Místní akční skupinu Turnovsko.

V rámci Programu obnovy venkova byla provedena oprava místního rozhlasu, oprava místních komunikací, opravy v základní škole, oprava kaple v Havlovicích. Byly opraveny autobusové čekárny, vybudoval se chodník u základní školy, byla opravena hasičská zbrojnice.

Obyvatelstvo:

Poloha na mapě: