oficiální web obce

Leží v nadmořské výšce 310 – 345 m n.m. v členitém terénu s přítomností zaříznutého údolí potoka. Stáří osídlení určuje přítomnost laténského pohřebiště, nacházejícího se na severním okraji. V údolní poloze při silnici vzniklo centrum s přítomností objektů – kaple sv. Václava z r. 1900, bývalá kampelička dnes obecní úřad, hasičská zbrojnice a nádrž, bývalá škola dnes bytový dům. Původní zástavbu tvoří zemědělské usedlosti jak zděné tak roubené domy. Významná je v této části obce výsadba lip ze začátku minulého století. Poslední lípa – lípa Svobody byla vysazena v roce 1968 při silnici na Nechálov.