oficiální web obce

Schválený závěrečný účet obce Kobyly za rok 2022
Příloha
Závěrečný účet obce Kobyly za rok 2022 – příloha č. 1
Závěrečný účet obce Kobyly za rok 2022 – příloha č. 2
Závěrečný účet obce Kobyly za rok 2022 – příloha č. 3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly za rok 2022
Rozvaha obce Kobyly k 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty obce Kobyly k 31.12.2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)
Zveřejnění závěrečného účtu obce Kobyly za rok 2022